Engagera dig

Stöd arbetet för en svensk-färöisk ordbok.
Du kan göra en insats.
Välj
Med din hjälp kan vi fortsätta översätta.
Välj nedan vad du vill göra.
image
Bli ambassadör

Dela

Dela med ditt nätverk. Bli ambassadör och visa andra att du stödjer oss.
Läs mer ...
image
Bli översättare

Jobba

Deltag aktivt. Arbeta med översättning, rättläsning och textkontroll.
Läs mer ...
image
Donera

Ge

Ge ett bidrag. Visa ditt stöd med en donation.
Läs mer ...