Engagera dig

Stöd arbetet för en svensk-färöisk ordbok.
Du kan göra en insats.

Gör en
snabb insats

 

Dela.

Visa att du stöder arbetet med en färöisk och svensk ordbok.

 

Följ oss på Facebook och visa ditt nätverk att du stöder föreningen Svensk-färöisk ordboks verksamhet för en allmän, online färöisk och svensk ordlista!
Hjälp till att sprida information om den nya ordboken.

Tack för din hjälp!

 

Gilla

Gilla oss på Facebook.

 

Ladda ner

Ladda ner vår senaste infografik och dela på Facebook.
(Kommer inom kort...)

 

Dela

Dela våra Facebook inlägg i ditt nätverk.

 

Kommentera

Facebook kan du skriva kommentarer om arbetet med ordboken, så att ditt nätverk ser vad vi arbetar med.

 

 

 

 

 

Välj
Med din hjälp kan vi fortsätta översätta.
Välj nedan vad du vill göra.
image
Bli ambassadör

Dela

Dela med ditt nätverk. Bli ambassadör och visa andra att du stödjer oss.
Läs mer ...
image
Bli översättare

Jobba

Deltag aktivt. Arbeta med översättning, rättläsning och textkontroll.
Läs mer ...
image
Donera

Ge

Ge ett bidrag. Visa ditt stöd med en donation.
Läs mer ...