Engagera dig

Stöd arbetet för en svensk-färöisk ordbok.
Du kan göra en insats.

Ge ett
bidrag

 

Donera.

Med ditt bidrag kan vi finansiera översättning och publicering, samt stärka föreningens förmåga att höras och synas!

 

Ge ett större eller mindre ekonomiskt bidrag till en allmän, online färöisk och svensk ordlista. Vi har många ord som skall översättas, men begränsad budget. Ditt bidrag ger oss möjlighet att utöka ordlistan.

Stort tack för ditt stöd!

 

I Sverige

Betala till vårt svenska plusgiro.
PlusGiro
28 85 87-9
Ange "Ordbok"

 

På Färöarna

Sätt in ditt bidrag på vårt bank-konto :
Bank Nordik
6460 - 553.233.9
Ange "Donation"

 

Från annat land

Överför pengar till konto i Bank Nordik på Färöarna.
Bank Nordik
IBAN : FO3864600005532339
Swift : FIFBFOTX
Ange "Donation"

 

 

 

 

Frågor eller kommentarer ?

Kontakta oss här

 

 

 

 

Välj
Med din hjälp kan vi fortsätta översätta.
Välj nedan vad du vill göra.
image
Bli ambassadör

Dela

Dela med ditt nätverk. Bli ambassadör och visa andra att du stödjer oss.
Läs mer ...
image
Bli översättare

Jobba

Deltag aktivt. Arbeta med översättning, rättläsning och textkontroll.
Läs mer ...
image
Donera

Ge

Ge ett bidrag. Visa ditt stöd med en donation.
Läs mer ...