färöiska

Språk, historia, grammatik mm.

Inte längre isolerade
öar i Nordatlanten

 

FÄRÖISKA

Färöarnas isolerade läge långt ute i Atlanten har bidragit till att övriga Nordens och omvärldens medvetande om landet länge låtit vänta på sig.

Men idag är Färöarna föremål för livligt intresse i många avseenden. Först och främst naturälskare, men även etnologer och språkforskare, konstnärer och seglare strömmar till landet, och i nordisk handel och politik är man i hög grad medveten om Färöarna.

I internationella fiskefrågor figurerar färöiska intressen och turismen till och från landet ökar explosionsartat.

Det är då naturligt att universitet, skolor och privatpersoner uppmärksammar det västnordiska språket färöiska.
Idag ser vi färöiska ordböcker på danska, engelska, tyska, spanska, italienska, ryska m fl. Allt detta visar att landet Färöarna, dess människor och kultur, definitivt tagit steget in i vår samtid och morgondag - och går den övriga världen i möte.

Svensk-färöisk ordbok är tänkt som ett led i detta möte, och att ordboken även ska fylla en funktion i systematiska språkstudier.

 

Ordboken skall vara med att skapa bättre förutsättningar för samarbete på alla nivåer mellan Färöarna och Sverige.

 

Artiklar om färöiska språket hittar du längre ner.