färöiska

Språk, historia, grammatik mm.

Enda
existerande ordbok

 

Färöord.

Ordboken FÄRÖORD är - mer än 30 år efter utgivningen - fortfarande den enda färöisk-svenska ordbok som existerar.

Färöord - Liten färöisk-svensk ordbok med kortfattad grammatik jämte upplysningar om språkets historiska bakgrund är den officiella titeln på den fortfarande aktuella ordboken med språkhistoria, grammatik och omkring 18 000 uppslagsord.

Färöord sammanställdes av Ebba Lindberg och Birgitta Hylin, som med hjälp av andra använde sju år på att översätta och skriva. Ordboken gavs ut av Samfundet Sverige-Färöarna.

Ordboken Färöord kan köpas genom att kontakta Samfundet Sverige-Färöarna.

 


 

 

Frågor eller kommentarer ?

Kontakta oss här