färöiska

Språk, historia, grammatik mm.

Några
färöiska årtal

 

ÅRTAL.

Några viktiga årtal ur det färöiska språkets historia.

 

1152
▪ Färöarna blev ett norskt stift (och är fram till reformationen).
1298
Seyðabrævið, den mest betydelsefulla handskriften på färöiska från gammal tid.
1407
▪ Húsavíkarbrøvini, en samling juridiska dokument om arv, skrivna på gammal färöiska.
1536
▪ reformationen innebar att danska infördes som kyrkospråk.
1584
▪ äldsta bevarade jarðarbøkur, fastighetsregister, är skrivna på danska.
1770-t.
▪ Jens Chr. Svabo anbefaller färöingarna övergå danska p.g.a. uppblandad färöiska.
1782
▪ Svabo med det första färöiska språkarbetet.
1814
▪ en färöiskt text för första gången i tryck: Harpuríma i Geijer-Afzelius "Svenska folkvisor".
1822
▪ första boken tryckt på färöiska: Færøiske Quaeder om Sigurd Fafnersbane og hans Æt (utgiven av Hans Christian Lyngbye).
1823
▪ första bibeltexten, Mattæus evangelium, J H Schrøter översätter till färöiska (Su∂uroydialekten).
1845
▪ enda räddningen för färöiskan är att den avlöser danskan skriver Sven Grundtvig i Dansken paa Færøerne – Sidestykke til Tysken i Slesvig.
1846
▪ Vencelaus Ulricus Hammershaimb lanserar den färöiska rättskrivningen
1852
▪ Lagtinget återupprättas
1854
▪ V.U. Hammershaimb : Færøisk Sproglære , färöisk språklära kommer ut i tryck.
1856
▪ danska monopolhandeln upphävs
1861
▪ realskola i Tórshavn.
1870
▪ lärarskola i Tórshavn.
1881
▪ nationella föreningen Føroyingafelag upprättas i Köpenhamn
1888
▪ nationellt möte, Jólafundurin , med språkligt program. Starten på färöisk national- och självständighetsrörelse.
1889
▪ 27 januari etableras Føringafelag i Tórshavn.
▪ filolog Jakob Jakobsens puristiske språkstandard utkommer (reviderad 1901).
1890
▪ första tidning på färöiska, Føringatíðindi börjar utkomma.
1891
▪ Jakob Jakobsens färöisk-danska ordbok utkommer i V.U. Hammershaimb förbättrade etymologiska språklära : Færøsk Anthologi.
1899
▪ Färöarnas folkhögskola grundad av Símun av Skarði och Rasmus Rasmussen. Länge den enda skola där färöiska var huvudspråk.
1901
▪ folkmängden på Färöarna är 15 230
1907
▪ färöiska blir läroämne inom lärarutbildningen.
1909
▪ den första färöiska romanen, Bábilstornið (av Rasmus Rasmussen).
1912
▪ färöiska som talspråk införs som läroämne i folkskolan,
▪ danska stadfästs som skolans undervisningsspråk.
1920
▪ färöiska som skriftspråk införs som läroämne i folkskolan.
1924
▪ både färöiska och danska används i Lagtinget (Tingskipan Føroya / Forretningsorden for Færøernes Lagting).
1928
Føroysk-donsk orðabók av M.A. Jakobsen och Christian Matras.
1931
▪ krav på nya skollärare att kunna dokumentera kunskaper i färöiska.
1933
▪ Färöarnas språkförening, Føroya Málfelag, etableras.
1937
▪ Färöarnas gymnasium, Studentaskúlin, grundas.
▪ Nya Testamentet utkommer på färöiska.
1938
▪ lagparagrafen om danska som undervisningsspråk stryks, och färöiska jämställs som undervisningsspråk.
1939
▪ färöiska jämställs med danska som kyrkospråk.
1940-45
▪ Färöarna ockuperade av Storbritannien.
1946
folkomröstning ger knapp majoritet för att Färöarna skall lösgöra sig från Danmark.
1948
▪ hemstyreslag beslutas för Färöarna, där Färöarna blir ett Selvstyrende Folkesamfund i Det Danke Rige. Bland förordningarna: Färöiska förklaras som modersmål och huvudspråk, danska blir skolans första främmande språk.
1949
▪ första utgåva av hela Bibeln på färöiska (användes av baptisterna).
1952
▪ Føroya Fróðskaparfelag, Färöiska vetenskapssällskapet, bildas och börjar utgivningen av Fróðskaparrit (Annales Societatis Scientiarum Reroensis).
1957
▪ färöiska radiosändningar börjar: Útvarp Føroya.
1958
▪ nytt normeringsorgan inrättas: Málstovnur Føroya Fróðskaparfelags, Färöiska språkinstitutionen.
1960
▪ den första färöiska psalmboken.
1961
▪ fullständig färöisk bibelöversättning (till folkkyrkan).
1965
▪ Fróðskaparsetur Føroya (Academia Færoensis), Färöarnas universitetet, grundas — med språkvård och filologisk utbildning som huvuduppgifter.
1967
▪ Jóhannes av Skar∂i utger Donsk-føroysk or∂abók, med språkpuristiskt mål
1974
▪ språkstrid på gymnasiet. Elever i gymnasiet (Studentaskúlin) i Tórshavn nekar tala danska i muntliga tentamina.
1975
▪ studenterna får färöiskspråkiga censorer vid muntliga tentamina. Dittills danska censorer, ofta utan kunskap i färöiska.
1984
▪ färöisk tv börjar sporadiska sändningar.
1985
▪ färöiska språknämnden, Føroyska málnevndin, tillsätts.
1990
▪ J.H.W. Poulsen: Nøkur teldorð, ordlista över färöiska datatermer
1992
▪ färöiska namnlagen införs.
1995
▪ Hjalmar Petersen & Marius Staksberg utger Donsk-føroysk orðabók, som accepterar många importord och skapar en omfattande debatt.
1998
▪ J.H.W. Poulsen m.fl. utger Føroysk or∂abók. Finns tillgänglig på Sprotin.fo
2010
▪ färöiska får egen dag - "modersmålsdagen" - den 25 mars som är V. U. Hammershaimbs födelsedag.
2012
▪ Färöiska Språkrådet ersätter språknämnden.
2017
▪ i mars månad går folkmängden för första gången över 50 000.

 

 


 

 

Frågor eller kommentarer ?

Kontakta oss här