LÄNKAR

Partners, kontakter, läsvärt mm

Samarbete

 

Länkar till kontakter, partners och rådgivare.

Här står både våra olika samarbetspartners samt andra sidor med utvidgad språklig information.

 

 

logo bti studios

BTI STUDIOS SVERIGE

Global färöisk översättning

BTI Studios är ett av världens största och mest kända förmedlare av lokalt riktade språktjänster (dubbning och undertexter), mediaåtkomlighet till funktionshindrade (video beskrivning och textade versioner) och lokala medialösningar på vilket språk som helst.

Netflix preferred vendorBTI Studios är en av bara fyra Netflix Preferred Vendors (NPVs) för översättningstjänster, och bland kunderna hittar vi mediabolag och tv-stationer som BBC Worldwide och Discovery Networks; stora film studios bl.a. NBC Universal, Warner och Disney.

Kopplingen till BTI Studios betyder att föreningen Svensk-färöisk ordbok får en stark samarbetspartner som har kontor i 22 länder och översätter till mer än 50 språk.

 

 


 

logo mmr

FÄRÖARNAS KULTURMINISTERIUM

MENTAMÁLARÁÐIÐ

Kulturministeriet administrerar huvudområden utbildning, forskning och kultur, samt ansvarar för daginstitutioner, kyrka, media, idrott och annan fritidsverksamhet.

Kulturministeriet verkar för att höja kunskapsnivån och kulturmedvetandet hos medborgarna.

 

 


 

logo málráðið

FÄRÖARNAS SPRÅKRÅD

MÁLRÁÐIÐ

Den offentliga språkpolitiken på Färöarna sköts av Málráðið (Språkrådet) som är en institution under Kulturministeriet. Det bildades 2012 och var en omorganisering av färöisk språknämnd som upprättades 1985.

Språkrådet har som uppgift att vårda, utveckla och beskydda det färöiska språket, att vägleda, rådgiva och fatta beslut i språkfrågor, samt att fastställa färöisk rättskrivning.

 

 


 

logo Fróðskaparsetur Føroya

FÄRÖARNAS UNIVERSITET

FRÓÐSKAPARSETUR FØROYA

Färöarnas universitet grundades 1960 som Academia Færoensis och fick officiell universitetsstatus år 1990. Idag har universitetet tre fakulteter: Färöisk filologi, Naturvetenskap samt Historia och samhällsvetenskap. Det var efter grundandet av Färöarnas Vetenskapliga Sällskap 1952 som tanken om ett universitet kom närmare förverkligandet. Sällskapets vision var att skapa ett centrum för vetenskap och forskning på Färöarna.

Färöarnas universitet arbetar också med frågan om det färöiska språkets existens samt det färöiska kulturarvet.

 

 


 

logo norden

FÖRENINGEN NORDEN PÅ FÄRÖARNA

Norrøna Felagið í Føroyum

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen finns representerad i alla de nordiska länderna och vi samarbetar över gränserna.

Vår verksamhet är både bred och djup. Genom våra medlemmar anordnas bl.a. vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

 

 


 

logo sprotin

FÖRLAGET SPROTIN

Färöiska Sprotin startade som förlag i början av 1990-talet och ger ut litteratur av olika karaktär, samt arbetar med översättningsverksamhet.

Dessutom ansvarar Sprotin för att hålla online färöiska ordböcker på sin webbplats. Där kommer också Svensk-färöisk ordbok att finnas efter publicering.

 

 


 

logo bti studios

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

Norðurlendskt felag fyri Orðabókagerð

Nordiska föreningen för lexikografi, NFL, är med att styrka det språkliga samarbetet i Norden genom att utveckla praktiskt och vetenskapligt ordboksarbete i Norden, samt att främja nordiskt samarbete om lexikografi. Medlemmar är utöver lexikografiska institutioner och bokförlag, även privatpersoner som arbetar med lexikografi. Föreningen är en aktör under Nordisk Sprogkoordination och sekretariatsfunktioner administreras av Språkrådet i Oslo, Norge.

Svensk-färöisk ordboks medlemskap i Nordiska föreningen för lexikografi betyder att vi får tillgång till den samlade nordiska kompetens inom ordboksområdet, kan deltaga i organisationes arbete och arrangemanger, samt påverka föreningens utveckling.

 

 


 

logo samfundet

SAMFUNDET SVERIGE-FÄRÖARNA

Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som bildades 1973.

Ändamålet är att i Sverige sprida kännedom och upplysa om Färöarnas litteratur, språk, konst, kultur, historia etc. Dessutom ska samfundet främja personliga kontakter och stimulera kulturellt utbyte mellan Färöarna och Sverige.

 

 


 

logo konsulatet

SVERIGES GENERALKONSULAT

SVENSKA AÐALKONSULÁTIÐ

Sveriges generalkonsulat på Färöarna representerar svenska statens åtaganden och intressen på Färöarna. Konsulatet utför de arbetsuppgifter som är nödvändiga för att utveckla och förbättra samarbetet mellan Färöarna och Sverige.

Generalkonsulatet kan bl.a. ge information om Sverige och representera Sverige i olika officiella sammanhang, både avseende offentliga och privata institutioner och organisationer. Konsuln kan också ge vägledning i frågor som rör Färöarna.