Om oss

Vår ideella och oavhängiga förening samordnar arbetet med översättning och publicering av ordboken.

Föreningen
SVENSK-FÄRÖISK ORDBOK

 

Om föreningen

Nordens minsta och största språk skall äntligen få en ordbok till översättning.
En allmän, online ordlista mellan svenska och färöiska !!

Föreningen Svensk-färöisk ordbok är initiativtagare och drivande kraft till en online ordlista. Vi skapar nu ett nätverk av villiga att hjälpa till med samt stödja produktionen av en digital svensk-färöisk ordlista. Den skall gratis vara tillgänglig för privat bruk och undervisning.

Svensk-färöisk ordbok är en ideell och oavhängig förening, bildad i januari 2016 för att vara samordnande av arbetet med översättning, publicering och drift av en digital ordbok.

Föreningens arbetsgrupp, redaktion och medlemmar består av nordiska aktörer såsom institutioner, företag och privata.

Gemensamt för alla involverade är intresset att skapa bättre förutsättningar för svensk-färöiskt samarbete på alla nivåer.

 

Föreningens bakgrund

1984 utgav Samfundet Sverige-Färöarna ordboken "Färöord - Liten färöisk-svensk ordbok med kortfattad grammatik jämte upplysningar om språkets historiska bakgrund".

Den fortfarande aktuella ordboken med omkring 18 000 uppslagsord sammanställdes av Ebba Lindberg och Birgitta Hylin. Med hjälp av andra använde de sju år på att skriva den.

De senaste åren har intresse för västnordiska språk ökat både på grund av ökad turism och växande bokutgivning. Svensk-Färöisk Förening på Färöarna har sedan ett tiotal år samtalat om nödvändigheten att ta fram en digital och uppdaterad version av Färöord. Kontakter har under åren etablerats med Samfundet Sverige-Färöarna, Färöarnas Kulturministerium, Förlaget Sprotin, olika universitet, språkråd m.fl.
2015 startade några initiativtagare från i de olika organisationer att se närmare på hur de aktuella förutsättningarna var för en ordbok.

2016 startades föreningen Svensk-färöisk ordbok med en klar och tydlig målsättning; att göra drömmen till verklighet !!
Med modern teknik och många samarbetspartners är tiden mogen att ta fram en ordbok som bygger vidare på Samfundet Sverige-Färöarnas arbete, gjort för över trettio år sedan.

 

Föreningens mål

Föreningens viktigaste mål är att ge allmänheten en omfattande och väl fungerande svensk-färöisk / färöisk-svensk digital ordbok.

Ordboken skall fungera som en inlärningsordbok, d.v.s. att den är i första hand avsedda för en person som lär sig det andra språket. Därför skall alla uppslagsord få utförliga böjnings- och uttalsuppgifter, uppläst uttal, samt förses med språkexempel på hur ordet används i olika sammanhang.

Vi vill skapa en nutidsanpassad ordbok till översättning som skall främja och stimulera både kontakter och samarbete mellan Färöarna och Sverige.

Styrelsen har förberett allt material, samlat översättare och fått det tekniska på plats. Det sista och svåraste är att få finansiering på plats.

Föreningen arbetar hårt för att 2018 kunna publicera en början på en svensk-färöisk ordlista.

 


 

 

Du kan vara med !!

Kontakta oss här