Om oss

Vår ideella och oavhängiga förening samordnar arbetet med översättning och publicering av ordboken.

Ordboksmöte
på generalkonsulatet

 

MÖTE.

Torsdagen den 9 juni 2016 hade Torbjörn Nyström som samordnare för projektet svensk-färöisk ordbok, kallat till möte på svenska konsulatet i Tórshavn.

Inbjudna till mötet var representanter för Mentamálaráðið, Svenska konsulatet, Sprotin Sp/F, Samfundet Sverige-Färöarna, Norrøna Felagið í Føroyum, Svensk-Färöisk Förening och Føroyamálsdeildin á Fróðskaparsetur Føroya.

Närvarande var Bjørn á Heygum - Svenska konsulatet, Nanna Hermansson - Samfundet Sverige-Färöarna, Jonhard Mikkelsen - Sprotin, Ingi Samuelsen - Norrøna Felagið í Føroyum, Beatrice Thomas á Heygum - Svensk-Färöisk Förening och Torbjörn Nyström - Svensk-färöisk ordbok. Zakaris Svabo Hansen - Føroyamálsdeildin kunde inte komma p.g.a. sjukdom.

Generalkonsul Bjørn á Heygum hälsade alla välkomna och gav ordet vidare till Nanna Hermansson, ordförande i Samfundet Sverige-Färöarna, som berättade allmänt om föreningens historia, ändamål och verksamhet. Nanna Hermansson beskrev också arbetet med den enda existerande färöisk-svenska ordbok som finns: Färöord - Liten färöisk-svensk ordbok med kortfattad grammatik jämte upplysningar om språkets historiska bakgrund på 18 000 ord, som Samfundet gav ut 1984; samt det återuppväckta intresset för färöiska i Sverige. Speciellt tog hon upp de tre populära och fullbokade tvådagars introduktionskurser i färöiska, föreningen har stått för det senaste året.

Därefter berättade samordnaren Torbjörn Nyström om uppstartsarbetet med att bilda förening, kontakta institutioner och bygga nätverk. Mentamálaráðið yttrade att detta är intressant och angeläget, och lämnade ett ekonomiskt bidrag till projektet. Avtal har gjorts med Sprotin Sp/f som driver flera online ordböcker, samt Faroe Media som ansvarar för tekniken. Språkrådet och Kungliga Tekniska Högskolan har gett tillstånd att använda deras befintliga svenska invandrar- och minoritetspråksordbok LEXIN som omfattar 30 000 ord. På samma sätt har föreningen Svensk-färöisk ordbok fått tillstånd att använda Føroysk-føroysk orðabók som ges ut av Orðabókagrunnurin och innehåller 67 000 ord.
Många kontakter är etablerade under uppstartsfasen och massor av råd och tips har kommit från lingvister, ingenjörer, språkforskare och institutioner.
Inom kort kan översättare och redaktörer börja det egentliga översättararbetet sa Torbjörn Nyström. Innan arbetet startas måste medarbetarna samlas för introduktion. Styrelsen för föreningen måste fokusera på lättillgänglighet för medarbetarna, enkel administration och en budget så deltagarna kan få ett erkännade för sin insats.
En ordbok blir aldrig färdig sa Torbjörn Nyström och just därför är det viktigt att föreningen fortsätter med att ta initiativ till språkmöten.

Jonhard Mikkelsen från Sprotin berättade om sitt arbete med existerande online ordböcker och hur viktigt det var med en teknik som fungerar. Det är tillåtet för studenter att använda ordböckerna på Sprotin till examen, och statistik visar att både ordböcker och teknik fungerar optimalt trots en sökning i ordböckerna på 110 ord per sekund under högbelastning. Dessa och andra erfarenheter från gjort arbete bl.a. Islex, kan överföras på kommande verksamhet nu när föreningen Svensk-färöisk ordbok skall påbörja sitt arbete.
En god hjälp i det dagliga översättnings- och uppdateringsarbetet är enligt Jonhard Mikkelsen språkkunniga eldsjälar, här namngav han ett par, även om de så att säga har uppnått en mogen ålder och inte längre är aktiva på arbetsmarknaden.
Jonhard Mikkelsen berättade också om ett par nyheter på Islex och Sprotin. Inom kort kommer finländska och grönländska på Islex, samt norska och isländska på Sprotin.
Avslutningsvis tryckte han också på hur viktigt det är med ett stort evenemang i samband med offentliggörande av ordbok. Det vore fint om publiceringen av svensk-färöisk ordbok kunde kopplas samman med något evenemang samt kurser på Fróðskaparsetur Føroya och universitet i Sverige.

Ingi Samuelsen som är sekreterare i Norrøna Felagið í Føroyum berättade om föreningens arbete på Färöarna och deras kontakter med Sverige och andra nordiska länder.

Beatrice Thomas sa att medlemmarna i Svensk-Färöisk Förening är mycket intresserade av arbetet med svensk-färöisk ordbok och ser fram emot att arbetet äntligen kommer igång. Inte minst de positiva effekter en publicering av ordboken kan ha för samarbete och kontakter mellan Färöarna och Sverige.

 


 

 

Frågor eller kommentarer ?

Kontakta oss här