ORDBOK

Att lära sig ett nytt språk hjälper dig inte bara att förstå andra människor. Det ger dig också bättre självförtroende, nya vänner och större förståelse.
Svensk-färöisk ordbok är din biljett till kommunikation över de nordiska språkgränserna.

Så här är ser det
ut i ordboken

 

FÖRKLARING

Eftersom Svensk-färöisk ordbok är en inlärningsordbok är den speciellt anpassad till just det ändamålet.

Med erfarenheter dragna från forskning om praktisk lexikografi bl.a. vid Göteborgs universitet - hur användare rent faktiskt använder ordböcker, har redaktionen strukturerat visningen av de översatta uppslagorden till att passa verkligheten och de faktiska behov. Ordboken är ju en inlärningsordbok, så målgruppen är personer som lär sig det andra språket.

Utöver vid översättning skall ordboken också kunna fylla en funktion i systematiska språkstudier. Artiklarna med uppslagsorden innehåller information om uppslagsordets :

  • uttal,
  • ordklass,
  • betydelse,
  • översättning och
  • böjning.
Det ingår i de flesta fall också uppgifter om konstruktioner och språkexempel. Användaren kan också enkelt "dela" det uppslagna ordet på sociala media eller via e-post, samt sända kommentarer direkt till redaktionen.

Målet är att Svensk-färöisk ordbok kontinuerligt skall uppdateras, samt vara en nutidsanpassad digital ordlista över dagens svenska och färöiska.

 

” Att lära ett nytt språk ger nya sätt att tänka ”